Certificaat

Op de laatste lesdag krijg je een toets. De toets wordt afgenomen door de cursusleider, waar je al die tijd les van hebt gehad. Het fijne daaraan is, dat de cursusleidster precies weet hoe je typt, hoe je inzet is geweest tijdens de cursus en hoe je je huiswerk hebt gemaakt. De eindtoets is dus niet alles beslissend. Je voorbereidingen tellen mee.

De toets wordt direct nagekeken, zodat je meteen weet of je geslaagd bent. Heb je het net niet goed genoeg gedaan, dan krijg je direct een herkansing. Heb je het wel, of alsnog goed gedaan dan ontvang je het certificaat ‘tien vingers blind typen’. In overleg met school worden je ouders uitgenodigd bij de feestelijke certificaatuitreiking.

VSLM

Schooltype Easytype is aangesloten bij de VSLM.