Dyslexie

De mate van dyslexie scheelt per kind. Lesmateriaal met grotere letters en lichtgeel papier helpt een deel van de kinderen. Maar ons programma gaat verder.

  • We doen er alles aan om een kind met beperking niet op te laten vallen in de groep.
  • Bij ons gaat het niet om de snelheid, maar om het automatiseren van de vaardigheid.
  • De begeleider van de cursus is ook degene die de toets afneemt. De toets is dus niet alles beslissend.
  • Een repeterende fout, welke ter herleiden is naar de beperking, wordt maar een keer fout geteld.
  • Wanneer de beperking van te voren bekend is, kunnen we er van het begin af aan rekening mee houden.

Door de standaard methode aan te passen aan de behoefte van het kind, lukt het meestal om de motivatie hoog te houden. Met als gevolg dat (over het algemeen) de norm en daarmee het certificaat behaald worden.