Certificaat

Op de laatste lesdag krijg je een toets. De toets wordt direct nagekeken, zodat je meteen weet of je geslaagd bent. Heb je het net niet goed genoeg gedaan, dan krijg je direct een herkansing. Heb je het wel, of alsnog goed gedaan dan ontvang je het certificaat ‘tien vingers blind typen’. In overleg met school worden je ouders uitgenodigd bij de feestelijke certificaatuitreiking.

VSLM

Schooltype Easytype is aangesloten bij de VSLM.

Resultaten

Honderden kinderen hebben intussen baat bij het met tien vingers blind typen. Doordat je persoonlijke begeleid wordt kun je in een korte periode de vaardigheid in de vingers krijgen. Zo ben je optimaal voorbereid op de middelbare school.